Zásady ochrany osobních údajů ovladače | Trakm8

Domů »

Prohlášení o ochraně osobních údajů Telematics a DashCam

Trakm8 Group klade důraz na respektování a ochranu Vašeho soukromí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vám vysvětlí, co lze očekávat, pokud Trakm8 sbírá a zpracovává Vaše osobní údaje.

Zpravidla nemáme přímé smluvní vztahy s individuálními řidiči; obvykle míváme smlouvu s třetí stranou, která je typicky Vaším zaměstnavatelem, Váš pojišťovatel nebo vlastník Vašeho vozidla („Zadavatel“).

Je velmi důležité, abyste si přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v celém rozsahu, abyste pochopili, jaké informace od Vás a od telematického zařízení namontovaného ve Vašem vozidle (vozidlech) shromažďujeme a jak tyto informace následně zpracováváme.

Toto Prohlášení o ochraně pokrývá zpracovávání údajů skupinou Trakm8 a jejími dílčími zpracovateli; nepokrývá zpracování údajů Zadavatelem.

Je důležité, abyste si pro získání úplného přehledu o prováděných zpracováních přečetli také Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnuté Zadavatelem.

Fráze, které začínají velkým písmenem (např. „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) jsou definovány v seznamu definic na konci tohoto Prohlášení.

Upozorňujeme, že Řidiči se musejí ujistit, že jsou všichni Nominovaní řidiči a/nebo Přidružené osoby (např. automechanik) informováni o telematickém zařízení umístěném ve vozidle a musejí je seznámit s tímto Prohlášením.

Dále upozorňujeme, že Řidiči musejí na vyžádání poskytnout kopii Prohlášení Nominovaným řidičům nebo Přidruženým osobám.

Pokud máte jakékoli obavy o shromážděných informacích nebo o tom, jak budou Vaše informace používány, prodiskutujte je nejdříve s odpovědnou osobou ve Vaší organizaci.

Revize Prohlášení o ochraně osobních údajů


Tak, jak se vyvíjí potřeby podnikání, může být toto Prohlášení revidováno. Měli byste se čas od času vrátit na tuto stránku a přečíst si nejnovější Prohlášení.

Status Správce/Zpracovatel


Dle Legislativy o ochraně údajů Trakm8 Ltd vystupuje jako obojí – Zpracovatel dat a Správce dat Vašich osobních údajů ve spojení se Zadavatelem (obvykle Váš zaměstnavatel, vlastník vozidla nebo pojišťovatel).

Zadavatel bude podle Legislativy o ochraně údajů také Správcem dat.

Zadavatel je zodpovědný za definici Účelu, pro jaký jsou Vaše osobní data zpracovávána a za zajištění Zákonného podkladu tohoto zpracování. Trakm8 je zodpovědná za určení, jaké informace budou shromažďovány z telematického zařízení nebo dashcam, aby byl naplněn požadovaný účel.

Obvykle jsou období uchovávání osobních údajů definována Zadavatelem jako součást smluvní dohody, aby reflektovala právní a organizační požadavky Zadavatele.

Dotazy týkající se Uchovávání osobních údajů by měly být nejdříve směřovány na příslušnou osobu Zadavatele.

Trakm8 může data uchovávat na delší období, pokud to považuje za nutné, aby dostála svým vlastním právním a organizačním požadavkům.

Zákonný podklad


Trakm8 a jeho partneři budou sbírat, zpracovávat a předávat tyto informace Zadavateli na základě Oprávněného zájmu za účelem poskytování Služby.

Zadavatel bude mít svůj vlastní, oddělený Zákonný podklad pro svůj prvotní sběr a zpracování osobních údajů a následné zpracování informací poskytnuté od Trakm8.

Dotazy ohledně Zadavatelova Zákonného podkladu by měly být směřovány na příslušnou osobu ve Vaší organizaci.

Jaká data shromažďujeme a kdy se registrovat do naší Služby?


Při registraci do naší Služby obvykle shromažďujeme takové informace, které jsou vyžadovány k nastavení a poskytování Služby. Tyto informace mohou obsahovat položky jako:

• Kontaktní osoba;
• Název společnosti;
• Registrační značka (značky);
• Fakturační údaje, včetně bankovního účtu a kódu banky;
• Fakturační adresa;
• Adresa provozovny;
• Jména řidičů.

Upozorňujeme, že tyto informace mohou být shromažďovány přímo od Subjektu údajů nebo mohou být poskytnuty Trakm8 Group Zadavatelem.

Jaká data shromažďujeme z Telematického zařízení/Dashcam?


Jakmile je telematické zařízení instalováno a aktivováno, nahrává a analyzuje data týkající se vozidla, ve kterém je umístěno.

V závislosti na konkrétní namontované jednotce a pokynech Zadavatele bude telematické zařízení shromažďovat informace o chování řidiče, jako jsou:

• Informace o vozidle: registrační značka, VIN, značka, model atd.
• Data o cestě: GPS lokace, čas a datum, směr, rychlost, zrychlení/zpomalení atd.
• Poznámka: zahrnuje data o Soukromých cestách, která mohou být standardně k dispozici Zadavateli; která mohou být zpřístupněna za konkrétních, dohodnutých podmínek nebo která mohou být k dispozici pouze se souhlasem Subjektu údajů. Prosím obraťte se na Zadavatele pro zjištění správného postupu u Vašeho zařízení.
• Dashcam Data: fotografie pořízené zařízením(i) dashcam.
• Diagnostická data: chybové kódy vozidla, stav baterie apod.

Jaká data shromažďujeme z Vašeho přenosného zařízení?


Po přihlášení do naší Aplikace pomocí přenosného zařízení, zpracujeme data o Vaší poloze a nastavení, abychom mohli použít funkci „Najděte mé auto“ v Aplikaci, pro zprovoznění funkcí přes bluetooth a pro optimalizaci výkonu.

Udělení těchto oprávnění je nezbytné pro správný chod Aplikace.

Tato data jsou využívána lokálně v Aplikaci a NEJSOU přenášena ze zařízení dál.

Použití Telematických a Dashcam dat


Trakm8 spravuje databázi všech telematických a dashcam dat a bude je uchovávat v souladu s dobou uchování dohodnutou mezi Trakm8 a Zadavatelem.

Tato data používáme pro poskytování Služby. Využíváme je také pro údržbu a vylepšování Služby a pro výzkum a vývoj nových produktů a služeb.

Upozorňujeme, že Trakm8 může seskupovat a anonymizovat lokační data a/nebo informace o řidičském chování pro statistické a obchodní účely. Všechna seskupená a anonymizovaná data jsou vlastnictvím Trakm8 Group.

Použití Dat z Přenosných zařízení


Při používání naší Aplikace zpracováváme lokační data Vašeho zařízení pro účely aktivace funkce „Najdi můj vůz“. Jakákoli taková data NEJSOU přenášena ze zařízení, data nejsou uložena u Trakm8 a nikdy nejsou poskytnuta třetím stranám.

Profilování – Skóre chování řidiče


Systémy Trakm8 umožňují kalkulaci Skóre chování řidiče na základě telematických a dalších veřejně dostupných dat, jakými jsou například rychlostní limity. Kalkulace Skóre chování řidiče je formou profilování podle Legislativy o ochraně údajů.

Skóre chování řidiče jsou vypočítána kombinací nahraných telematických dat, rychlostních limitů nebo podobných dat a Prahových hodnot systému, které mohou být definovány v našich systémech Zadavatelem. Tyto prahové hodnoty se obvykle týkají zákonných omezení rychlosti (případ překročení rychlosti), zrychlení (případy prudkého zrychlení), zpomalení (případy prudkého zpomalení) nebo dalšího chování řidiče (jako například prudké zatáčení).

Trakm8 NEVYUŽÍVÁ profilování podle Skóre chování řidiče k žádné formě automatizovaného rozhodování.

Vypočítaná Skóre chování řidiče jsou Trakm8 předána přímo Zadavateli pro následné zpracování a využití.

Trakm8 nekontroluje použití dat ze Skóre chování řidiče Zadavatelem. Proto byste se měli pro další informace o využití těchto dat obrátit přímo na Zadavatele.

Dotazy týkající se Skóre řidiče a jak je využíváno by měly směřovat přímo Zadavateli.

Třetí strany


Vaše osobní údaje využíváme pouze v souladu s tímto Prohlášením a nebudeme je dále prodávat, pronajímat nebo předávat dál pro marketingové nebo jiné účely bez Vašeho výslovného souhlasu.

Trakm8 ale může poskytnout souhrnné statistiky o chování našich zákazníků, analýzy chování v provozu a souvisejících informací renomovaným třetím stranám a přidruženým partnerům. Tyto statistiky ale nikdy nebudou obsahovat informace vedoucí k identifikaci osob.

Trakm8 poskytne některá telematická a dashcam data Zadavateli v souvislosti s poskytováním Služby, a to dle smluvní dohody se Zadavatelem.

Můžeme také v dobré víře poskytnout data o účtu, telematická a/nebo dashcam data, a to v případech, kdy věříme, že budou využita k dodržování zákona.

Bezpečnost


Klademe velký důraz na to, abychom zajistili, že jsou Vaše informace v bezpečí. Pro zabránění neautorizovaného přístupu nebo odhalení informací jsme zprovoznili adekvátní fyzické, elektronické a manažerské procedury, abychom zabezpečili informace, které shromažďujeme online.

Vaše práva – Kontrola Vašich osobních informací


Podle Legislativy o ochraně údajů máte právo:

• Požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás držíme, a o detailech třetích stran, se kterými tato data sdílíme;
• Požádat o kopii osobních dat, která o Vás shromažďujeme;
• Požádat o opravu osobních dat, která jsou chybná, zastaralá nebo neúplná;
• Požádat, abychom Vaše osobní data přestali využívat pro účely přímého marketingu;
• Požádat, abychom přestali Vaše osobní data zpracovávat na základě Vašeho souhlasu poté, co tento souhlas odvoláte.

Máte právo kdykoli si vyžádat kopii všech informací, které o Vás Trakm8 shromažďuje, a také tyto informace opravit, pokud jsou nepřesné.

Vaše právo na odvolání souhlasu


Pokud nám dáte svůj souhlas s používáním osobních údajů, máte právo kdykoli změnit názor a tento souhlas odvolat. Následně přestaneme Vaše data zpracovávat.

Kde spoléháme na náš oprávněný zájemV případech, kdy zpracováváme Vaše osobní data na základě oprávněného zájmu, nás můžete požádat o konec zpracování z důvodů souvisejících s Vaší individuální situací. Musíme tak následně učinit, pokud nevěříme, že máme převažující legitimní důvod k tomu, abychom dál zpracovávali Vaše osobní údaje.

Pokud se rozhodneme nevyhovět Vaší žádosti, vysvětlíme Vám důvody, proč jsme ji zamítli.

Můžete také požádat, aby byla některá Vaše data vymazána. Bohužel, Právo na výmaz není absolutní a my se můžeme rozhodnout data zachovat, pokud k tomu máme důvod.

Pokud se rozhodneme nevyhovět Vaší žádosti, vysvětlíme Vám důvody, proč jsme ji zamítli.

Přímý marketing


Máte právo požadovat ukončení využití Vašich osobních údajů pro přímý marketing pomocí všech nebo vybraných kanálů. Vaší žádosti musíme vždy vyhovět.

Kontrola Vaší totožnosti


Abychom zajistili důvěrnost Vašich informací, požádáme Vás před zpracováním jakékoli žádosti, kterou uděláte na základě tohoto Prohlášení, o ověření Vaší totožnosti.

Pokud pověříte třetí stranu, aby podala žádost Vaším jménem, budeme požadovat důkaz o takovém pověření.

Tvorba a vyřizování žádostiJakékoli žádosti týkající se této Služby a zpracovávaných Osobních údajů budou vyřizovány společně mezi Trakm8 a Zadavatelem.

Žádosti týkající se Vašich osobních údajů by měly být směřovány na Zadavatele – detaily, jak žádost podat, by měly být uvedeny v příslušném Prohlášení o ochraně osobních údajů Zadavatele.

Pokud si ale přejete, můžete žádost zaslat přímo Trakm8 e-mailem na Privacy@trakm8.com nebo napsat na:

Data Protection Officer
Trakm8
Roman Park
Roman Way
Coleshill
West Midlands
B46 1HG

Kontaktování regulačního orgánu


Pokud máte pocit, že s Vašimi daty není zacházeno správně nebo nejste spokojeni s odpovědí na žádost, kterou jste nám poslali ohledně využití Vašich osobních dat, máte právo podat stížnost na Úřad komisaře Spojeného Království.

Úřad komisaře Spojeného království můžete kontaktovat telefonicky na 0303 123 1113 nebo online na www.ico.org.uk/concerns.

Pokud žijete mimo Spojené království, máte právo podat stížnost k příslušenému regulačnímu orgánu ve Vaší zemi.

Další otázky?


Doufáme, že toto Prohlášení bylo užitečné a že Vám pomohlo ujasnit si, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jakými právy při kontrole nakládání s Vašimi informacemi stran naší společnosti disponujete..

Pokud máte jakékoli dotazy, které nebyly zodpovězeny, prosím kontaktujte našeho Inspektora ochrany údajů, který Vám rád pomůže:

Napište nám e-mail: Privacy@trakm8.com ;

Nebo nám napište na:

Data Protection Officer
Trakm8
Roman Park
Roman Way
Coleshill
West Midlands
B46 1HG

Definice


Aplikace – softwarová aplikace, obvykle nainstalovaná na Přenosném zařízení.

DashCam – přístrojová deska a/nebo kamera (kamery) ve vozidle.

DashCam Data – data vytvářená Kamerou.

Data – Telematická data, Profilová data řidiče, Diagnostická data, On Board Diagnostic Data, FNOL, Data o stavu baterie a Kamerová data.

Diagnostická data – všechna surová, nezpracovaná data specifikovaná dle evropských standardů OBD (On-Board Diagnostic) umístěné na diagnostické zásuvce J1962 vozidla nebo zařízení.

Informace o sledování – jakékoli informace získané zařízením umístěném ve vozidle.

Legislativa o ochraně údajů – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) a všechny národní prováděcí předpisy, nařízení a sekundární právní předpisy ve znění pozdějších změn nebo aktualizací ve Spojeném království a veškeré následné právní předpisy k výše uvedenému.

Nominovaní řidiči – jakákoli další osoba oprávněná řídit vozidlo, která vůz užívá nebo je vozem, ve kterém je umístěno Telematické zařízení, přepravována, v jakémkoli časovém rozsahu a pro jakýkoli účel. Řidič je zodpovědný za to, aby všichni Nominovaní řidiči měli k dispozici toto prohlášení.

Osobní data, Zpracování, Správce dat, Zpracovatel dat a Subjekt údajů – mají význam dle Legislativy o ochraně údajů.

Osobní data Zákazníka – osobní údaje obsažené v Datech nebo shromážděné od Zákazníka a dále zpracovávané Dodavatelem pro účely plnění svých povinností a pro další účely uvedené v tomto dokumentu;

Přenosné zařízení – chytrý telefon, tablet a podobné.

Přidružená osoba – jakákoli jiná osoba, která je oprávněna pracovat na vozidle (jako jsou mechanici), řídit vozidlo, která užívá nebo je vozem, ve kterém je umístěno Telematické zařízení, přepravována, v jakémkoli časovém rozsahu a pro jakýkoli účel. Řidič je zodpovědný za to, aby všichni Nominovaní řidiči měli k dispozici toto prohlášení.

Řidiči – hlavní Řidič a/nebo vlastník vozidla, ve kterém je umístěno Telematické zařízení pro účely plnění svých povinností nebo pro jakýkoli jiný účel.

Služba – plný rozsah služeb sledování a správy flotily poskytované Trakm8 Group a jejími dceřinými společnostmi.

Telematické zařízení (Plug-in) – zařízení, které je umístěno do OBD portu Vašeho vozidla a které sbírá a posílá data.

Telematické zařízení (umístěné ve vozidle) – zařízení, které bylo umístěno do Vašeho vozidla a nainstalováno technikem (na rozdíl od Plug-in) a které sbírá a posílá data.

VIN – Identifikační číslo vozidla

Zadavatel – entita, která vstupuje do smluvního vztahu s Trakm8 a na základě jejíž instrukcí jsou poskytovány Služby. Typicky se jedná o Vašeho zaměstnavatele, Pojišťovatele nebo Vlastníka vozidla (pokud si pronajímáte vozidla).