Soukromí politika  | Trakm8

Domů »

Soukromí politika

Soukromí politika

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮSkupina Trakm8 se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí

Tyto zásady informují o tom, co můžete očekávat od společnosti Trakm8, která shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje.

Kdykoliv budeme chtít prostřednictvím našich webových stránek shromažďovat informace, na základě kterých lze identifikovat danou osobu, otevřeně vám to řekneme předem. Jasně vám to oznámíme v okamžiku, kdy budeme shromažďovat osobní údaje, a vysvětlíme vám, co s nimi máme v úmyslu dělat.

Tyto zásady můžeme čas od času měnit, proto prosíme, abyste si je příležitostně znovu přečetli a zjistili, zda se změnami souhlasíte. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami.

Jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad a našich postupů při ochraně osobních údajů zasílejte e-mailem na Privacy@trakm8.com nebo písemně na adresu:

Inspektor ochrany údajů
Trakm8
Roman Park
Roman Way
Coleshill
West Midlands
B46 1HG

Na koho se tyto zásady vztahují?

Poznámka: tyto zásady se nevztahují na naše online portály ani jiné IT systémy, pro které platí jejich vlastní oznámení o ochraně soukromí a řádném zpracování údajů.

Tyto zásady platí pro:

Návštěvníky našich webových stránek:

• Když navštívíte jednu z našich webových stran, zjistíte, že pro shromažďování informací o internetových protokolech a detailů o vzorcích chování návštěvníků využíváme analytickou službu třetí strany (Google Analytics).
• Google Analytics umisťuje soubory cookies do vašeho zařízení. Cílem tohoto opatření je zjistit údaje, jako je počet návštěvníků různých částí webu. Tyto informace se zpracovávají způsobem, na základě kterého nelze nikoho identifikovat.
• Pro více podrobností o našem využívání souborů cookies nebo způsobu, jak cookies deaktivovat, viz naše Zásady používání souborů cookies.

Pokládání dotazů

Jestliže nám osoba zašle nějaký dotaz, shromažďujeme a archivujeme všechny následující informace nebo jen některé z nich:

• Jméno
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo(a)
• Název pracovní pozice
• Název společnosti
• Velikost vozového parku

Můžeme také umístit soubory cookies ve vašem zařízení, abychom si pamatovali, kdo jste, a znali vaše preference. Pro více podrobností o tom, jak používáme soubory cookies, nebo o způsobu, jak cookies deaktivovat, viz naše Zásady používání souborů cookies.

Newslettery:

Pokud se přihlásíte k odběru jednoho či více našich newsletterů, budeme shromažďovat vaše jméno a e-mailovou adresu a preference týkající se newsletterů.

Tyto informace požadujeme za účelem zasílání našeho newsletteru účastníkům.

Jakým způsobem používáme vaše informace

Vaše informace používáme pouze za následujícím účelem:

• k tomu, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy;
• ke správě informací o vašem účtu;
• ze statistických důvodů – ke správě a zdokonalování tohoto webu a jeho služeb;
• pokud vyjádříte svůj souhlas – k zasílání newsletterů a k informování vaší osoby o produktech či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat.

Vysvětlení právního základu, o který se opíráme

Zákon o ochraně údajů stanovuje několik různých důvodů, na základě nichž společnost může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, a to včetně:

Souhlasu

Ve specifických situacích můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše údaje s vaším souhlasem.

Např. jestliže zadáte své osobní údaje ve formuláři pro zaslání dotazu nebo jestliže zatrhnete políčko pro zasílání newsletterů na váš e-mail.

Při shromažďování vašich osobních údajů vám vždy ozřejmíme, jaké údaje jsou nezbytné v souvislosti s konkrétní službou a jaké jsou volitelné.

Dodržování právních předpisů

Pokud to od nás požadují zákony, může se stát, že budeme potřebovat shromažďovat a zpracovávat vaše údaje.

Např. můžeme předávat údaje o osobách, které se účastnily podvodu nebo jiné trestné činnosti, policii a dalším orgánům, které mají na starosti dodržování zákonů.

Oprávněný zájem

Ve specifických situacích požadujeme vaše údaje proto, abychom realizovali své oprávněné zájmy způsobem, který lze přiměřeně očekávat v rámci našeho podnikání a který nemá zásadní vliv na vaše práva, svobodu či zájmy.

Můžeme např. použít údaje o vaší adrese k zasílání informací v rámci přímého marketingu e-mailem nebo poštou vaší osobě nebo k informování o produktech a službách, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Vaše údaje můžeme také používat za účelem telefonického prodeje a telemarketingu.

Třetí strany

Vaše informace používáme pouze tak, jak je stanoveno v těchto zásadách, a bez vašeho výslovného souhlasu je neprodáme, nepronajmeme ani nepředáme nikomu dalšímu za marketingovým nebo jiným účelem.

Společnost Trakm8 nicméně může poskytovat souhrnné statistiky o svých zákaznících, vzorcích prodeje a informacích souvisejících s webovými stranami uznávaným dodavatelům a partnerům, avšak tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné informace, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osoby.

Můžeme také uvolnit informace o účtu, pokud se v dobré víře domníváme, že takovéto uvolnění je přiměřeně nezbytné k dosažení souladu s příslušnými zákony.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další weby. Jakmile jste ale použili tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste mít na paměti, že nad dalšími webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Tedy nemůžeme odpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoliv informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, protože k takovýmto stránkám se nevztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů. Měli byste postupovat opatrně a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů dotyčného webu.

Zabezpečení

Zavazujeme se zajistit, aby vaše informace byly zabezpečené. Za účelem zamezení neoprávněnému přístupu k vašim údajům či jejich poskytnutí jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy, které ochrání a zabezpečí informace, jež shromažďujeme online.

Vaše práva – Řízení vašich osobních údajů

Na základě legislativy upravující ochranu dat máte následující práva:

Máte právo:

• požadovat přístup k osobním údajům, které o vás evidujeme, a podrobnostem o jakékoliv další straně, s níž tyto údaje sdílíme;
• požadovat kopii osobních údajů, které o vás evidujeme;
• požadovat, abychom upravili vaše osobní údaje, jsou-li nepřesné, zastaralé nebo neúplné;
• požadovat, abychom přestali používat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu;
• požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jakmile svůj souhlas odvoláte.

Máte právo požadovat kopii jakýchkoliv informací, které o vaší osobě kdykoliv eviduje společnost Trakm8, a také nechat si tyto informace opravit, jsou-li nepřesné.

Chcete-li požádat o vaše údaje nebo nás informovat o tom, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů e-mailem na Privacy@trakm8.com nebo písemně na adrese:

Inspektor ochrany údajů
Trakm8
Roman Park
Roman Way
Coleshill
West Midlands
B46 1HG

Chcete-li požádat o změnu či úpravu vašich údajů, aktualizujte si prosím svůj online účet, nebo kontaktujte náš tým zákaznického servisu na telefonním čísle: (+420) 225 852 901

Pokud se rozhodneme nevyhovět vašemu požadavku, vysvětlíme vám důvody našeho odmítnutí.

Vaše právo odvolat souhlas

Poté, co jste nám dali svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů, máte kdykoliv právo změnit názor a svůj souhlas odvolat. V takovém případě poté přestaneme zpracovávat údaje za daným účelem.

Kdy se opíráme o náš oprávněný zájem

V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na bázi našeho oprávněného zájmu, nás můžete požádat o ukončení této aktivity z důvodů souvisejících s vaší individuální situací. My poté musíme ukončit zpracovávání vašich osobních údajů, pokud ale nemáme oprávněný naléhavý důvod pokračovat v jejich zpracování.

Pokud se rozhodneme nevyhovět vašemu požadavku, vysvětlíme vám důvody našeho odmítnutí.

Přímý marketing

Máte právo ukončit používání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu v rámci všech kanálů nebo v rámci vybraných kanálů. Jsme povinni vždy vyhovět vašemu požadavku.

Kontrola vaší identity

Abychom ochránili důvěrnost vašich informací, požádáme vás o ověření vaší identity před zpracováním jakékoliv žádosti, kterou podáte na základě tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste zmocnili k podání žádosti třetí stranu, požádáme tuto třetí stranu, aby prokázala, že má vaše svolení jednat vaším jménem.

Kontaktování regulátora ochrany osobních údajů

Máte-li pocit, že s vašimi údaji nebylo správně zacházeno nebo pokud vás neuspokojila naše reakce na jakoukoliv žádost, kterou jste podali ohledně používání osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 234 665 555 nebo online na: www.uoou.cz/en/

Pokud sídlíte mimo Českou republiku, máte právo podat stížnost u příslušného regulátora ochrany osobních údajů v zemi vašeho bydliště.

Další otázky?

Doufáme, že Vám toto Oznámení o ochraně osobních údajů pomohlo pochopit způsob, jakým nakládáme s osobními údaji, a vaše práva související s kontrolou nad těmito údaji.

Máte-li nějaké dotazy, které nebyly zodpovězeny, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů, který vám rád pomůže.

Zašlete e-mail na: privacy@trakm8.com nebo napište na adresu:

Inspektor ochrany údajů
Trakm8
Roman Park
Roman Way
Coleshill
West Midlands
B46 1HG

Trakm8 SRO je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví Trakm8 (Holdings) PLC

Sídlo společnosti: 4 Roman Park, Roman Way, Coleshill, Birmingham, West Midlands B46 1HG

Registrace Trakm8 Ltd: Společnost je zapsána v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 04415597

Trakm8 (Holdings) PLC: Registrace: Společnost je zapsána v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 05452547