Je optimalizace vašeho vozového parku vhodná pro váší firmu? | Články | Trakm8

Domů » Články »

Je optimalizace vašeho vozového parku vhodná pro váší firmu?

Je optimalizace vašeho vozového parku vhodná pro váší firmu?


Řešení, jakým je nástroj pro optimalizaci Trakm8, nahlíží na váš vozový park jako na celek. Pomocí unikátních algoritmů zjišťuje, zda je možné dosáhnout vašich cílů s menším počtem aut a s co nejmenším počtem celkových kilometrů. Náš software typicky umožňuje dosáhnout úspor ve výši 20 %.

S nabídkou těchto to aktraktivních úspor vzniká otázka, proč stále více vozových parků nevyužívá plánovací software nebo jej alespoň nezkoumá jako jednu z možností. Dle našich zkušeností je největší překážka psychologická. Správci autoparků se obávají, že optimalizace trasy může být zcela nová a cizorodá záležitost. Ano, je to jiné, ale nemusíte být raketový inženýr, aby software pro plánování trasy udělal práci za vás. Dobrý sofware pro optimalizaci trasy je uživatelsky přívětivý a jednoduchý. Je zde obecně mylná představa, že optimalizace je účinná jen tehdy, když již užíváte software pro správu vozového parku. Realita je taková, že mnoho našich zákazníků plánuje trasy ručně před tím, než investuje do našeho řešení pro vozové parky. Není to problém, protože naši analytici jsou experty v oblasti získávání dat z tabulek pro srovnávací analýzy.

Benchmarking slouží k porovnání historických dat z tabulek s daty získanými ze softwaru pro optimalizaci, a tím vyčíslení možných úspor díky nasazení plánovacího softwaru. Trakm8 poskytuje bezplatné porovnání pro zmírnění obav z návratnosti investic. Tato bezriziková investice umožňuje správci vozového parku vytvořit obchodní případ společně s oddělením nákupu.

Kontrola vhodnosti nasazeníAby bylo možné zjistit, zda je pro váš vozový park vhodné nasazení softwaru pro optimalizaci trasy, existuje několik klíčových faktorů ke zvážení. Patří mezi ně počet vozidel a, co je nejdůležitější, celkový počet najetých kilometrů za rok. Větších úspor dosáhnete s roustoucím počtem kilometrů. Vysoká cena by neměla smysl pro malý počet aut - Trakm8 přináší v mnoha případech úsporu i pro vozové parky čítající méně než 20 vozidel. Jakým způsobem využíváte svůj vozový park je také velmi důležité. Plánovač je vhodnější pro případy, kdy vozidla navštíví za den více míst, než pro vozy, které mají jednoduchou cestu z bodu A do bodu B. Poskytovatel dobrého řešení by měl být schopen optimalizovat i velmi složité požadavky, jako jsou časově citlivé dodávky, místa, která umožňují provoz pouze určitých typů vozidel či časová omezení. Kromě toho pokud již užíváte systémy, jako je plánování podnikových zdrojů, software pro správu vozového parku nebo telematiku, vždy vyvstává otázka integrace nového softwaru do stávajícího řešení. Nejlepší poskytovatelé již mají vyvinuty převodníky pro snadné napojení softwaru pro optimalizaci se stávajícími řešeními. Pokud plánujete dopravu manuálně, přechod na automatické plánování může podstatně snížit potřebu zdrojů a tím uvolnit členy týmu vozového parku na další činnosti. Konečným faktorem, který je nutné posoudit, je cena za dodaný systém a metody platby. Někteří poskytovatelé optimalizace prodávají licence a požadují, abyste celou částku zaplatili dopředu s tím, že systém budete hostovat na svých vlastních serverech. Výhodnějším řešením je často model Software jako služba (SaaS), ktde budete platit měsíční poplatek dle skutečně odebraných licencí a zároveň je služba umístěna na Cloudu, což umožňuje správci vozového parku příhlásit se odkudkoliv.

Čas k diskusitManažeři vozových parků se často ocitají v situaci dosahovat více s méně Optimalizace nabízí řešení, které je snadno ovladatelné a poskytuje měřitelné úspory. I když máte stále výhrady, zda je to to pravé pro váš vozový park, určitě to stojí za začátek konverzace.


Vyplněním formuláře získáte vice informací:


Trakm8 Group vás chce čas od času kontaktovat a informovat vás o relevantních novinkách, produktech a aktualizacích služeb. S vašimi osobními údaji zacházíme opatrně a nebudeme je předávat třetím stranám pro marketingové účely. Pokud souhlasíte s tím, abychom vás případně kontaktovali dejte nám prosím vědět jakým způsobem toto můžeme udělat.

Budete se moci kdykoli odhlásit. Podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů